Jan Tauber

Managing Partner

Jan má 15-ročné skúsenosti z rôznych ekonomických funkcií v českých priemyselných spoločnostiach do roku 1989. V roku 1990, krátko po zmene režimu, sa stal poradcom československého federálneho ministra financií. Tu bol zodpovedný za oblasť medzinárodných inštitúcií, makroekonomickú politiku a vzťahy medzi politickými stranami a parlamentom. Od roku 1991 bol generálnym riaditeľom českej pobočky HSBC Investment Bank plc. Jeho hlavnou úlohou bolo vyhľadávanie, štruktúrovanie a realizácia významných transakcií na poli podnikových financií a kapitálových trhov. Išlo napríklad o privatizáciu a predaj českých podnikov takým spoločnostiam, ako ABB, Siemens, Sandvik a Kyocera. Jan bol takisto zodpovedný za predaj najväčšej českej súkromnej banky spoločnosti GE Capital. V roku 1999 založil Jan Genesis Capital.

Jan Tauber absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Ovláda český, anglický, nemecký a slovenský jazyk.

Radan Hanzl

Partner

Radan je členom tímu Genesis Capital od roku 2004. Predtým pracoval v GE Capital na rôznych pozíciách v oblasti firemných financií a riadenia rizík. Jeho skúsenosti zahrnujú finančné riadenie a plánovanie v GE Capital v Českej republike, európske syndikované akvizičné financovanie a „private equity“ transakcie v GE Structured Finance Group v Londýne a vedenie tímu riadenia kreditných rizík firemných klientov v GE Capital Bank v Prahe.

Radan Hanzl má titul MBA z London Business School a absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Ovláda český, slovenský, anglický, nemecký, španielsky a ruský jazyk.

Ondřej Vičar

Partner

Ondřej spolupracuje s Genesis Capital od roku 2007. Predtým pôsobil ako Account Manager v spoločnosti Ogilvy Public Relations v Prahe. Významnými klientmi tejto spoločnosti boli GE Money Bank, ING Bank, Patria Finance a Capgemini. V Genesis Capital pôsobil aj ako reštrukturalizačný manažér v jednej zo spoločností z portfólia.

Ondřej absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Predtým študoval v rámci štipendia Socrates v Santiagu de Chile a Open Society Fund Georgea Sorosa v USA. Ovláda český, slovenský, anglický a španielsky jazyk.

Miroslav Tvrdý

Senior Investment Manager

Miroslav je súčasťou tímu Genesis Capital od júla 2013. Náplňou jeho práce je vyhľadávanie investičných príležitostí a ich realizácia. Zároveň je členom investičného výboru fondu GPEF II, ktorý rozhoduje o investičných príležitostiach. Miroslav má za sebou bohaté skúsenosti z riadiacich funkcií vo firemnej sfére. Naposledy pôsobil na pozícii CEO spoločnosti AB Facility, jednej z najúspešnejších investícií fondu GPEF. Predtým pracoval okrem iného ako CFO v jednej z najväčších stavebných spoločností v Česku- Skanska.

Miroslav je absolventom matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej Univerzity.

Tomáš Čása

Investment Manager

Tomáš rozšíril tím Genesis Capital v roku 2011 po predchádzajúcich pracovných skúsenostiach vo firmách Accenture a Ernst & Young.

Získal tituly MSc. na Erasmus University v Rotterdame v odbore ekonómie a PhDr. Na Univerzite Karlovej v Prahe v odbore financií. Počas štúdia absolvoval tiež študijný pobyt v USA na University of Richmond. Je držiteľom titulu CFA. Tomáš hovorí česky, anglicky a nemecky.

Alexander Kosovský

Investment Manager

Alexander rozšíril tím Genesis Capital v roku 2015. Predtým zbieral skúsenosti v investičných bankách Royal Bank of Scotland a J. P. Morgan v Londýne a na oddelení transakčného poradenstva Ernst & Young v Prahe. Neskôr pracoval ako investičný poradca pre významnú medzinárodnú priemyselnú skupinu podnikajúcu v oblasti zariadenia pre ropný a plynárenský priemysel a jadrovú energetiku.

Alexander vyštudoval ekonómiu a financie na londýnskej Queen Mary College a magisterský program CEMS Master in Management na Vysokej škole ekonomickej a HEC Paris. Hovorí česky, anglicky, rusky a francúzsky.

Markéta Furiková

Office Manager

Markéta pracuje v Genesis Capital od roku 2006. Predtým zastávala pozíciu Office Manager v developerskej spoločnosti Central Resource.

Marek Hoščálek

Člen investičného výboru

Marek je členom tímu Genesis Capital od roku 2001. Predtým desať rokov pôsobil v rôznych českých finančných inštitúciách, v ktorých pracoval na mnohých transakciách v oblasti rozvojového kapitálu, fúzií a akvizícií a na reštrukturalizácii podnikov. V čase svojho pôsobenia v HSBC Investment Bank plc v Prahe poskytoval poradenstvo pri predaji piatej najväčšej českej banky spoločnosti GE Capital. Marek ďalej pracoval pre Revitalizačnú agentúru riadenú spoločne firmami Latona Europe a Lazard Brothers, kde sa podieľal na poradenstve pre jednu z troch najväčších českých oceliarskych firiem pri úspešnej realizácii najväčšieho vyrovnania s veriteľmi v Českej republike.

Marek Hoščálek získal titul RNDr. z matematiky na Karlovej univerzite v Prahe. Ovláda český, slovenský a anglický jazyk.

Kurt Geiger

Člen investičného výboru

Kurt spolupracuje s Genesis Capital od roku 2009, kedy sa stal externým členom Investičného výboru fondu GPEF II. V priebehu 15-ročného pôsobenia v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBRD) na pozícii Head of the Financial Institutions Group bol zodpovedný za investície do viac ako 100 regionálnych fondov súkromného kapitálu, a zohral tak kľúčovú úlohu v rozvoji odvetvia private equity v regióne strednej a východnej Európy.

Pred nástupom do EBRD pôsobil Kurt v Midland Montagu/HSBC ako generálny riaditeľ medzinárodnej Midland Bank. Profesijnú kariéru zahájil v roku 1975 v Chase Manhattan Bank, kde pracoval na oddeleniach korporátneho bankovníctva, risk managementu a investičného bankovníctva vo Frankfurte, New Yorku, Londýne a Hongkongu.

Kurt má doktorát z práva z Innsbruck University a je absolventom College of Europe v Brugach. Hovorí nemecky, anglicky, španielsky a francúzsky.

Pavel Kvíčala

Senior Counsel

Pavel je členom tímu Genesis Capital od roku 2016, intenzívne s nim však spolupracuje už od roku 2001. Bol partnerom medzinárodnej právnickej firmy Norton Rose Fulbright a veľkej českej a slovenskej advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Jeho skúsenosti zahrnujú komplexné M&A transakcie vrátane private equity, štruktúrované a akvizičné financovanie a ďalšie domáce aj medzinárodné právne poradenstvo v rade priemyselných odborov, vrátane energetiky, telekomunikácií, strojárstva, IT a ďalších. Má skúsenosti z pôsobenia na českom a slovenskom trhu, krátko pracoval tiež v Londýne.

Pavel Kvíčala vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej. V roku 2002 sa stal advokátom. Ovláda český a anglický jazyk, doplnkovo nemecký a ruský jazyk.

David Hort

Investment Analyst

David rozšíril tím Genesis Capital v priebehu roka 2016. Pred svojím príchodom do Genesis Capital

pôsobil v oblasti investičného bankovníctva a corporate finance bankovnej skupiny Erste Group či

poradenskej spoločnosti BDO.

David je absolventom fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde

vyštudoval bankovníctvo a oceňovanie  podniku. Hovorí českým, anglickým a nemeckým jazykom.