Jan Tauber

Managing Partner

Jan má 15leté zkušenosti z různých ekonomických funkcí v českých průmyslových společnostech do roku 1989. V roce 1990, krátce po změně režimu, se stal poradcem československého federálního ministra financí. Zde byl zodpovědný za oblast mezinárodních institucí, makroekonomickou politiku a vztahy mezi politickými stranami a parlamentem. Od roku 1991 byl generálním ředitelem české pobočky HSBC Investment Bank plc. Jeho hlavním úkolem bylo vyhledávání, strukturování a realizace významných transakcí na poli podnikových financí a kapitálových trhů. Jednalo se například o privatizaci a prodej českých podniků takovým společnostem jako ABB, Siemens, Sandvik a Kyocera. Jan byl rovněž odpovědný za prodej největší české soukromé banky společnosti GE Capital. V roce 1999 Jan založil Genesis Capital.

Jan absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ovládá český, anglický, německý a slovenský jazyk.

Radan Hanzl

Partner

Radan je členem týmu Genesis Capital od roku 2004. Předtím pracoval v GE Capital na různých pozicích v oblasti firemních financí a řízení rizik. Podílel se na finančním řízení a plánování v GE Capital v České republice, ale má také zkušenosti s evropským syndikovaným akvizičním financováním a private equity transakcemi z GE Structured Finance Group v Londýně. V GE Capital Bank v Praze rovněž vedl tým pro řízení kreditních rizik firemních klientů.

Radan má titul MBA z London Business School a absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ovládá český, slovenský, anglický, německý, španělský a ruský jazyk.

Ondřej Vičar

Partner

Ondřej spolupracuje s Genesis Capital od roku 2007. Dříve působil jako Account Manager ve společnosti Ogilvy Public Relations v Praze. Významnými klienty této společnosti byly GE Money Bank, ING Bank, Patria Finance a Capgemini. V Genesis Capital působil také jako restrukturalizační manažer v jedné ze společností z portfolia.

Ondřej absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Předtím studoval v rámci stipendia Socrates v Santiagu de Chile a Open Society Fund George Sorose v USA. Ovládá český, slovenský, anglický a španělský jazyk.

Miroslav Tvrdý

Senior Investment Manager

Miroslav je součástí týmu Genesis Capital od července 2013. Náplní jeho práce je zejména vyhledávání investičních příležitostí a jejich realizace. Zároveň je členem investičního výboru fondu GPEF II, který rozhoduje o investičních příležitostech. Miroslav má bohaté zkušenosti z řídících funkcí ve firemní sféře. Naposledy působil na pozici CEO společnosti AB Facility, jedné z nejúspěšnějších investic fondu GPEF. Předtím pracoval mimo jiné jako CFO v jedné z největších stavebních společností v Česku – Skanska.

Miroslav je absolventem matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Tomáš Čása

Investment Manager

Tomáš rozšířil tým Genesis Capital v roce 2011 po předchozích pracovních zkušenostech ve firmách Accenture a Ernst & Young.

Získal tituly MSc. na Erasmus University v Rotterdamu v oboru ekonomie a PhDr. na Univerzitě Karlově v Praze v oboru financí. Během studií absolvoval také studijní pobyt v USA na University of Richmond. Je držitelem titulu CFA. Tomáš hovoří česky, anglicky a německy.

Alexander Kosovský

Investment Manager

Alexander působí v Genesis Capital od roku 2015. Předtím sbíral zkušenosti v investičních bankách Royal Bank of Scotland a J.P. Morgan v Londýně a v oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v Praze. Později pracoval jako investiční poradce pro významnou mezinárodní průmyslovou skupinu podnikající v oblasti zařízení pro ropný a plynárenský průmysl a jadernou energetiku.

Alexander vystudoval ekonomii a finance na londýnské Queen Mary College a magisterský program CEMS Master in Management na Vysoké škole ekonomické a HEC Paris. Mluví česky, anglicky, rusky a francouzsky.

Markéta Furiková

Office Manager

Markéta pracuje v Genesis Capital od roku 2006. Předtím zastávala pozici office manager v developerské společnosti Central Resource.

Marek Hoščálek

Člen investičního výboru

Marek je členem týmu Genesis Capital od roku 2001. Předtím působil deset let u různých českých finančních institucí, v nichž pracoval na řadě transakcí v oblasti rozvojového kapitálu, fúzí a akvizic a na restrukturalizacích podniků. V době svého působení u HSBC Investment Bank plc v Praze poskytoval poradenství při prodeji páté největší české banky společnosti GE Capital. Marek dále pracoval pro Revitalizační agenturu řízenou společně firmami Latona Europe a Lazard Brothers, kde se podílel na poradenství jedné ze tří největších českých ocelářských firem při úspěšné realizaci největšího vyrovnání s věřiteli v České republice.

Marek získal titul RNDr. z matematiky na Karlově univerzitě v Praze. Ovládá český, slovenský a anglický jazyk.

Kurt Geiger

Člen investičního výboru

Kurt spolupracuje s Genesis Capital od roku 2009, kdy se stal externím členem Investičního výboru fondu GPEF II. Během svého patnáctiletého působení v Evropské bance pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) v roli Head of the Financial Institutions Group byl zodpovědný za investice do více než 100 regionálních fondů soukromého kapitálu a sehrál tak klíčovou roli v rozvoji odvětví private equity v regionu střední a východní Evropy.

Před nástupem do EBRD působil Kurt v Midland Montagu/HSBC jako generální ředitel mezinárodní Midland Bank. Profesní kariéru zahájil v roce 1975 v Chase Manhattan Bank, kde pracoval v odděleních korporátního bankovnictví, risk managementu a investičního bankovnictví ve Frankfurtu, New Yorku, Londýně a Hongkongu.

Kurt má doktorát z práv z Innsbruck University a je absolventem College of Europe v Brugách. Mluví německy, anglicky, španělsky a francouzsky.

Pavel Kvíčala

Senior Counsel

Pavel je členem týmu Genesis Capital od roku 2016, spolupracuje však s ním intenzivně již od roku 2001. Byl partnerem mezinárodní právní firmy Norton Rose Fulbright a největší české a slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Jeho zkušenosti zahrnují komplexní M&A transakce včetně private equity, strukturované a akviziční financování a další domácí i mezinárodní právní poradenství v řadě průmyslových oborů včetně energetiky, telekomunikací, strojírenství, IT a dalších. Má zkušenosti z působení na českém a slovenském trhu, krátce pracoval také v Londýně.

Pavel Kvíčala vystudoval obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2002 se stal advokátem. Ovládá český a anglický jazyk, doplňkově německý a ruský jazyk.

David Hort

Investment Analyst

David rozšířil tým Genesis Capital v růběhu roku 2016. Před svým příchodem do Genesis Capital působil v oblasti investičního bankovnictví a corporate finance bankovní skupiny Erste Group či poradenské společnosti BDO.

David je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vystudoval bankovnictví a oceňování podniku. Hovoří česky, anglicky a německy.