Príbeh firmy

2006

GPEF kupuje podiel, koncentruje vlastníctvo

Fond GPEF kupuje 56 % slovenskej spoločnosti Etarget, ktorá pôsobí na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku.

Transakcia umožňuje odkup niekoľkých minoritných akcionárov

Transakcia umožňuje odkup niekoľkých minoritných akcionárov a koncentráciu vlastníctva (44 %) v rukách dvoch zakladajúcich manažérov. Fond GPEF je pripravený poskytnúť kapitál k ďalšiemu rozvoju.

Investičný plán je postavený na silnom raste

Investičný plán je postavený na silnom raste, a to jednak získaním viacerých inzerentov, jednak spoluprácou s viacerými internetovými portálmi. Ďalej počíta tiež s expanziou na susedné trhy.

Spoločnosť expanduje

Spoločnosť začína podnikať v Rumunsku.

2007

Etarget nově i Bulharsku

Etarget zahajuje operácie v Bulharsku a plánuje vstup na ďalšie trhy.

Fond GPEF zo spoločnosti vystupuje

Po 18 mesiacoch GPEF zo spoločnosti vystupuje – predáva svoj podiel strategickému investorovi, regionálnej internetovej skupine.

Výnos investície

Výnos investície bol 4,9násobok vložených nákladov, IRR 170 %.

Rast tržieb

Tržby (v CZK míľ) 2005 - 2007

Ďalšie prípadové štúdie