Od založenia v roku 1999 sme pomohli v raste viac ako 30 podnikom.

Už viac než pätnásť rokov pomáha Genesis Capital malým a stredným podnikom v Českej republike a na Slovensku sprostredkovať financovanie ich ďalšieho úspešného rastu a rozvoja.

Prostredníctvom fondov rozvojového kapitálu (private equity), ktorých sme poradcami, sme podporili viac než 30 dynamických českých a slovenských podnikov; mnohé sa vďaka spolupráci s nami a tímom našich skúsených odborníkov dostali na špičku vo svojom odbore.


Máme tím expertov s rozsiahlymi skúsenosťami z investičného bankovníctva, private equity a priemyslu.

Genesis Capital sídli v Prahe v Českej republike a disponuje hlbokou lokálnou znalosťou českého a slovenského trhu a rozsiahlou sieťou kontaktov na vyhľadávanie a zhodnocovanie investičných príležitostí.

Genesis Capital tvorí tím skúsených, vysokokvalifikovaných odborníkov so znalosťami investičného bankovníctva a s odborným zázemím v oblasti rozvojového kapitálu.

Genesis Capital je riadnym členom Českej asociácie private equity a venture kapitálu (Czech Private Equity and Venture Capital Association, CVCA) a tiež Americkej obchodnej komory (American Chamber of Commerce).


Investormi vo fondoch Genesis sú renomované zahraničné aj tuzemské inštitúcie.

Fondy Genesis tvorí kapitál renomovaných inštitucionálnych subjektov, čo zaisťuje spoľahlivosť a predvídateľnosť vo financovaní rozvoja vybraných podnikov. Títo investori sú prirodzenou zárukou finančnej stability investičných aktivít a prispievajú k profesionalite a transparentnosti všetkých procesov.

K investorom fondov Genesis patrí:


Ponúkame riešenie aj tam, kde nepostačuje bankové financovanie.

Nedostatok kapitálu potrebného na rozvoj firiem, resp. nemožnosť zaistiť si ho štandardným bankovým financovaním, je pre mnoho, aj veľmi perspektívnych, firiem v súčasnosti jednou z hlavných prekážok ich rastu. Spoľahlivú alternatívu bankového financovania im môžu poskytnúť práve fondy rozvojového kapitálu.

Genesis Capital sústavne vyhľadáva zaujímavé projekty a dynamické firmy, ktoré majú v strednodobej a dlhodobej perspektíve značný rastový potenciál, a prostredníctvom investícií z fondov Genesis im pomáhame zaisťovať ďalšiu expanziu v národnom aj nadnárodnom meradle.

O úspešnosti našich riešení jednoznačne hovoria dlhodobo dosahované pozitívne výsledky.


Manažérov a vlastníkov podnikov považujeme za svojich partnerov.

Od okamihu prípravy investície až do konečného vystúpenia z nej sa zástupcovia Genesis Capital snažia byť blízkym a nápomocným partnerom pre manažérov a prípadných spoluvlastníkov zainvestovanej firmy.

Genesis Capital v jednotlivých investíciách významným spôsobom stavia na manažment, a preto mu poskytujú značnú slobodu v strategickom aj operatívnom riadení firmy. Zástupcovia Genesis Capital teda nevstupujú do bežných prevádzkových záležitostí portfóliových spoločností a firmy iba kontrolujú prostredníctvom štatutárnych orgánov.

V rámci orgánov sa potom okrem výkonu kontrolnej činnosti v spolupráci s manažmentom firmy a prípadnými ďalšími vlastníkmi venujú strategickému poradenstvu či rozboru podnikateľských zámerov. Svoje skúsenosti uplatňujú aj poradenstvom v oblasti riadenia cash-flow a pracovného kapitálu a pomáhajú so zaistením zodpovedajúceho bankového financovania či s podporou rastu spoločnosti prostredníctvom vyhľadania a vykonania prípadných akvizícií.